به گزارش مرکز اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمانشاه دکتر نوروزی در جلسه با مدیران مناطق هشتگانه شهرداری بر آمادگی کامل شهرداری برای بارش های احتمالی برف و باران تاکید کرد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمانشاه دکتر نوروزی در جلسه با مدیران مناطق هشتگانه شهرداری بر آمادگی کامل شهرداری برای بارش های احتمالی برف و باران تاکید کرد و گفت: همه امکانات و تجهیزات مدیریت شهری بسیج شده تا طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اگر بارش شدید برف یا باران داشته باشیم برای خدمت رسانی به شهروندان آمادگی کامل داشته باشیم.
شهردار کرمانشاه افزود: ماشین های برف روبی و شن و نمک پاش به همراه نیروهای خدماتی شهرداری در آمادگی کامل به سر می برند تا بهترین نحو به شهروندان عزیز خدمات رسانی کنند و امیدواریم بتوانیم رضایت همشهریان گرامی را جلب کنیم.
دکتر نوروزی در پایان گفت:نقاطی که ممکن است بیشترین مشکل را در پی بارش برف داشته باشیم مانند روی پلها و میادین و تقاطع‌ها شناسایی شده و علاوه بر نیروهای خدمات رسان شهرداری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مانند گریدر، کمپرسی، ماشین های برف روب در مناطقی که پیش بینی شده مستقر خواهند شد و امیدواریم شاهد حادثه، خسارت یا مشکل برای هیچ کدام از شهروندان نباشیم.

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری کرمانشاه