تداوم زندگی انسان ها در دنیای پیچیده امروز وابسته به عواملی است که عدم تامین هر یک تهدیدی جدی برای بقای او محسوب می گردد. پس از نیازهای اولیه ای چون خوراک، پوشاک و… # امنیت به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه تصمیم گیرندگان جامعه قرار دارد. ساز و کارهای برآمده از خِرد جمعی […]

تداوم زندگی انسان ها در دنیای پیچیده امروز وابسته به عواملی است که عدم تامین هر یک تهدیدی جدی برای بقای او محسوب می گردد. پس از نیازهای اولیه ای چون خوراک، پوشاک و… # امنیت به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه تصمیم گیرندگان جامعه قرار دارد.
ساز و کارهای برآمده از خِرد جمعی به منظور تامین و تداوم این مقوله حیاتی در دو نهاد # سیستم قضایی و # پلیس تجلی یافته بنحوی که جامعه ی شهروندی امنیت خود را در کیفیت خدمات این دو نهاد جستجو می کند.
همزمان با افزایش لجام گسیخته قیمت ها و گسترش فقر در جامعه طی سالیان اخیر شاهد افزایش نا امنی و تعرض به جان و مال شهروندان در کرمانشاه هستیم تا جایی که انعکاس اخبار انواع سرقت، زورگیری، تجاوز به عنف، قتل، تخریب و سرقت اموال عمومی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است. احساس نا امنی حاصل از تداوم وضعیت فوق اعتراضات گسترده ای را از سوی شهروندان و فعالین اجتماعی در پی داشته است.
نیروی انتظامی در پاسخ به این مطالبات با هشدار به مجرمین از برخورد قاطع پلیس با بوجود آورندگان نا امنی در جامعه می گوید و هرچند وقت یک بار خبر دستگیری مجرمین را از طریق درگاه خبری خود در اختیار رسانه ها قرار می دهد، اخیرا نیز با راه اندازی صفحه ای در شبکه های اجتماعی ضمن دعوت از اصحاب رسانه و فعالین اجتماعی بر تعامل پلیس با گروه های تاثیرگذار اجتماعی جهت دستیابی به # پایداری امنیت اجتماعی تاکید دارد!
همسو با اقدامات پلیس، دادستان کرمانشاه در ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار لزوم استفاده از فناوری های هوشمند و سیستم پایش تصویری از سوی تمامی دستگاه های دولتی برای پیشگیری و مدیریت نا امنی را خواستار گردید و بر تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه ای و سابقه دار اشاره و تاکید نمود.
در این میان آنچه فضا را برای مجرمین نا امن و برای شهروندان امن می نماید در وهله نخست تجهیز پلیس به ابزارهای پیشرفته، فناوری های هوشمند و استفاده از شیوه های نوین مقابله با جرم همچنین اصلاح رویه های قضایی برخورد با مجرمین می باشد.