این روزها فضای سیاسی استان همچون شرایط اقتصادی مردمانش در وضعیتی متزلزل و ناپایدار قرار دارد. زمین بازی سیاست با وجود بازیگرانی کارنابلد که قواعد بازی را به درستی نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند، هر لحظه آبستن حادثه ای است که حاصل آن دور شدن قطار توسعه استان از مسیر اصلی خواهد بود. […]

این روزها فضای سیاسی استان همچون شرایط اقتصادی مردمانش در وضعیتی متزلزل و ناپایدار قرار دارد. زمین بازی سیاست با وجود بازیگرانی کارنابلد که قواعد بازی را به درستی نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند، هر لحظه آبستن حادثه ای است که حاصل آن دور شدن قطار توسعه استان از مسیر اصلی خواهد بود.
در بحبوحه رجزخوانی دوباره بهمن امیری مقدم و تهدید مدیران ناکارآمد و ناتوان به حذف از سیستم اجرایی استان، کمی آنسوتر نماینده جوان و جویای نام مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس با خط و نشان کشیدن برای نماینده عالی دولت در استان، مدیریت اجرایی استان را فشل نامید تا شاهد صف آرایی طرفداران هریک از این دو در برابر یکدیگر باشیم.
التهاب بوجود آمده ناشی از تقابل طرفداران نماینده جوان و سردارِ استاندار و بوجود آمدن فضای دو قطبی فعلی، نگاه ها را از دغدغه های اصلی استان دور و به سمت حواشی جلب می نماید.
حواشی بی سرانجامی که زمین بازی سیاست را از فضای تعامل و تبادل به آوردگاهی تبدیل نموده که غالب و مغلوبش یکی خواهد بود؛ مردم کرمانشاه!

  • منبع خبر : چویرنیوز