در عصر حاضر ورزش به عنوان پدیده ی اجتماعی فراگیر بازیگری اثرگذار در فرایند توسعه ی جوامع شناخته می شود. الگو سازی فرهنگی، هویت سازی، کاهش آسیب های اجتماعی، تولید ثروت، ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقاء و بهبود سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه، تقویت همبستگی ملی... تنها بخشی از ظرفیت های ورزش است که مورد توجه تصمیم گیرندگان و مدیران می باشد.

در عصر حاضر ورزش به عنوان پدیده ی اجتماعی فراگیر بازیگری اثرگذار در فرایند توسعه ی جوامع شناخته می شود. الگو سازی فرهنگی، هویت سازی، کاهش آسیب های اجتماعی، تولید ثروت، ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقاء و بهبود سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه، تقویت همبستگی ملی… تنها بخشی از ظرفیت های ورزش است که مورد توجه تصمیم گیرندگان و مدیران می باشد. لذا مدیریت آینده نگر در راستای جذب منابع مالی و انسانی در راه توسعه ی ورزش ورودی هوشمندانه و با برنامه دارد.
در فرایند توسعه ی ورزش هیات های ورزشی به عنوان مرکز تخصصی و عملیاتیِ شناسایی، جذب، هدایت و ارتقای ورزشکاران و به تعبیری مدیریت منابع مالی و انسانی ورزش شناخته می شود.
اثر بخشی هیات های ورزشی به پویایی آنها بستگی دارد و این مهم در گرو سپردن مسئولیت هدایت هیات های ورزشی به افرادی صاحبنظر و دارای تجربه ی مفید مدیریتی در حوزه ورزش می باشد.
روسای هیات های ورزشی که با رای مستقیم اعضای مجمع برگزیده می شوند می بایستی از میان ورزشکاران همان رشته که از سابقه و تجربه مدیریتی لازم برخوردار هستند بدور از هرگونه دخالت و اعمال نظری از سوی دستگاه ها و جریانات خارج از حوزه ورزش و حتی اداره کل ورزش و جوانان انتخاب شوند.
به دلیل جذابیت های عرصه ورزش که بستر مناسبی برای هرچه بهتر دیده شدن و ارتقاء سیاسی، اجتماعی محسوب می شود به توصیه جریانات ذی نفوذ و ذی نفع و با اذن یا حمایت پنهان اداره کل در ادوار مختلف شاهد حضور افراد غیر ورزشی در راس هیات های ورزشی بوده ایم. حضوری غیر کارشناسی و تحمیلی که یکی از دلایل مهم ناکارآمدی برخی از هیات های ورزشی و در کل ناکامی ورزش استان شناخته می شود!
شائبه ی مهندسی انتخابات هیات های ورزشی و تحمیل افراد غیر ورزشی به ورزش هر چند در تمامی ادوار وجود داشته اما در دوران مدیریت صابر رحیمی جلوه ی بیشتری یافت به نحوی که شائبه ی دخالت در انتخابات هیات ها یکی از چالش های همیشگی بین صابر رحیمی و منتقدانش بود، موضوعی که منتقدین بر آن اصرار و صابر رحیمی آنرا انکار می نمود!
پس از انتصاب منوچهر حاتمی به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان انتظار می رفت که او مانع از تداوم مهندسی انتخابات در هیات ها گردد اما خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که همان جریان ذی نفع در قالب تیم مشورتی نفراتی که فاقد سابقه اجرایی، قهرمانی و مدیریتی در حوزه ورزش هستند را جهت تصدی پست سرپرستی هیات های ژیمناستیک، سوارکاری، آمادگی جسمانی، قایقرانی، تنیس و سه گانه به حاتمی پیشنهاد نموده اند!
امضای منوچهرحاتمی پای حکم سرپرستی این افراد او را خیلی زود به حاشیه برده و بی اعتمادی جامعه ی بزرگ ورزش را در پی خواهد داشت. مسئله ای که مانع و چالشی بزرگ پیش روی او در ادامه ی راه محسوب خواهد شد!
لذا به سرپرست اداره کل ورزش و جوانان پیشنهاد می گردد برای رفع شبهه، پیش از صدور هر حکمی رزومه و سابقه ی این افراد را در اختیار رسانه ها قرار بدهد و موضع خود را در خصوص مهندسی انتخابات هیات ها اعلام نماید.
بی اعتنایی به این خواسته، منوچهر حاتمی را در مضان اتهامِ مهندسی انتخابات قرار داده و او را مسئول ناکارآمدی احتمالی هیات های فوق الذکر در آینده معرفی خواهد نمود.

  • منبع خبر : چویرنیوز