۲۲واحد بدهکار در شهرداری منطقه ۲ توسط مآمورین اداره اجرائیات و اجرای احکام شهرداری و مسئولین شهرداری منطقه ۲ پلمب گردیدند به گزارش روابط عمومي شهرداري کرمانشاه، شهبازی با بیان این مطلب گفت :واحدهای صنفی و ساختمانی بدهکار متاسفانه به اخطاریه های شهرداری منطقه در خصوص تعیین تکلیف بدهی ماده صد و تخلف ساختمانی املاک […]

۲۲واحد بدهکار در شهرداری منطقه ۲ توسط مآمورین اداره اجرائیات و اجرای احکام شهرداری و مسئولین شهرداری منطقه ۲ پلمب گردیدند
به گزارش روابط عمومي شهرداري کرمانشاه، شهبازی با بیان این مطلب گفت :واحدهای صنفی و ساختمانی بدهکار متاسفانه به اخطاریه های شهرداری منطقه در خصوص تعیین تکلیف بدهی ماده صد و تخلف ساختمانی املاک خود اعتنایی نمیکردند لذا برابر دستور مقام محترم قضایی پلمب و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شدند
دکتر شهبازی ادامه داد : بدون هیچ گونه چشم پوشی و اغماضی از مالکین واحد های صنفی بدهکار وعوامل پشت پرده آنان ابای نداشته و برابر قانون بر خورد قاطع و جدی خواهیم کرد.
شهبازی در پایان گفت: متاسفانه تعدادی از این واحدهای تجاری سالیان متمادی ضمن بهره برداری از ملک تجاری خود حق و حقوق شهرداری را تضییع نموده بودند بر همین اساس در راستای وصول مطالبات و احقاق حقوق شهرداری و شهروندان هیچ گونه سفارشی را نپذیرفته و با هیچ کس مماشات نخواهیم کرد..
تهیه و تنظیم: فاطمه خورشیدی نیا

  • منبع خبر : پرتال شهرداری کرمانشاه