طرح شهیدحاج قاسم سلیمانی با محوریت پیشگیری از کرونا درشهرداری کرمانشاه اجرا شد دراین طرح قرار است باهمکاری مرکز بهداشت شهرستان ازپاکبانان شهرداری و رانندگان تاکسی واتوبوس شهر کرمانشاه تست کرونای رایگان گرفته شود. قائم مقام شهردار و رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه هدف از اجرا این طرح پیشگیری از […]

طرح شهیدحاج قاسم سلیمانی با محوریت پیشگیری از کرونا درشهرداری کرمانشاه اجرا شد

دراین طرح قرار است باهمکاری مرکز بهداشت شهرستان ازپاکبانان شهرداری و رانندگان تاکسی واتوبوس شهر کرمانشاه تست کرونای رایگان گرفته شود.

قائم مقام شهردار و رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه هدف از اجرا این طرح پیشگیری از ابتلای این قشر آسیب پذیر جامعه است گفت : در این طرح از پاکبانان ورانندگان تاکسی و اتوبوس شهر کرمانشاه که بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند تست کرونای رایگان گرفته میشود.

یحیی عیدی تعداد تاکسی و اتوبوس درکرمانشاه را ۷ هزارو پاکبانان را ۲ هزار نفر اعلام کرد.