شهردار منطقه چهار شهرداری کرمانشاه با اشاره به ضرورت روکش، ترمیم و لکه گیری آسفالت در معابر اصلی و فرعی سطح منطقه از اجرای عملیات آسفالت در سطح منطقه چهار خبر داد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، مهندس همایون نوری با اشاره به تاکید دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه مبنی بر تسریع […]

شهردار منطقه چهار شهرداری کرمانشاه با اشاره به ضرورت روکش، ترمیم و لکه گیری آسفالت در معابر اصلی و فرعی سطح منطقه از اجرای عملیات آسفالت در سطح منطقه چهار خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، مهندس همایون نوری با اشاره به تاکید دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه مبنی بر تسریع در ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر افزود: با شروع فصل تابستان از اول تیرماه به صورت روزانه روکش آسفالت معابراصلی و ترمیم و لکه‌گیری آسفالت معابر فرعی و کوچه‌ها در دستور کار شهرداری منطقه قرار گرفته است.

وی افزود: اولویت عملیات آسفالت با معابر اصلی و بیشتر آسیب‌دیده می‌باشد و معابر فرعی و کوچه‌ها در اولویت بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: لکه گیری و درزگیری ترک‌های آسفالت معابر موجب کاهش نفوذ آب به درون لایه های آسفالت شده و در نتیجه افزایش دوام و عمر روسازی آسفالت را در پی خواهد داشت.

شهردار منطقه‌چهار شهرداری کرمانشاه افزود: رفع نواقص موضعی، جلوگیری از گسترش خرابی روسازی آسفالت‌ها و همچنین تامین سطحی ایمن در معابر شهر از دیگر اهداف اجرای عملیات لکه‌گیری است که مورد توجه نیروهای منطقه چهار قرار دارد.

وی در پایان افزود: روش‌های مختلفی برای لکه‌گیری و رفع خرابی‌های آسفالت و همچنین درزگیری ترک‌های آسفالت وجود دارد که به تناسب وضعیت آسفالت و همچنین وضعیت جریان آب‌های سطحی در سطح منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.