به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ،شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به آغاز فصل جابجایی مستاجرین، اظهار کرد: باتوجه به شرایط خاصی که امسال به واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور داریم و مشکلات اقتصادی که برای بسیاری از خانواده ها بویژه قشر مستاجر بوجود آمده، […]

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ،شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به آغاز فصل جابجایی مستاجرین، اظهار کرد: باتوجه به شرایط خاصی که امسال به واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور داریم و مشکلات اقتصادی که برای بسیاری از خانواده ها بویژه قشر مستاجر بوجود آمده، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیماتی در راستای حمایت از این خانواده ها اتخاذ کرده است.

وی افزود: طبق این تصمیم سررسید قرارداد‌های رسمی و عادی واحد‌های مسکونی در فاصله زمانی اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹، دو ماه دیگر با همان شرایط قبلی باید تمدید شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید شده، اجاره‌نامه‌هایی که موعد اتمام آنها دو ماه نخست سالجاری است تا تیرماه تمدید می شوند.

مدعی العموم کرمانشاه در ادامه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم رعایت دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی مردم و دستگاه های اجرایی، افزود: براین اساس، موجر حق ندارد برای دو ماه اضافه شده، اجاره بهای بیشتری طلب کند که شامل رقم اجاره ماهیانه و همچنین ودیعه مسکن می‌شود.

کرمی اضافه کرد: همچنین موجر حق اخذ جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام تیر ماه امسال از مستأجر ندارد.

دادستان کرمانشاه در پایان اعلام کرد: به مستاجران بابت دوماه تمدید اجاره جریمه‌ای تعلق نگرفته و محاکم قضایی هم برای این مدت حکم تخلیه صادر نخواهند کرد.