اطلاعیه دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در خصوص احتمال قطعی آب و یا افت فشار در محدوده امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه به اطلاع مشترکین امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه در شهرک های پردیس، صدرا، ژاندارمری، متخصصین، زیباشهر، بهار، خیام، سعدی، خیابان قصرشیرین، میدان جمهوری، نقلیه و ۱۴ متری […]

اطلاعیه دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در خصوص احتمال قطعی آب و یا افت فشار در محدوده امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه

به اطلاع مشترکین امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه در شهرک های پردیس، صدرا، ژاندارمری، متخصصین، زیباشهر، بهار، خیام، سعدی، خیابان قصرشیرین، میدان جمهوری، نقلیه و ۱۴ متری امینی می رساند با توجه به اینکه امور آبفا منطقه یک عملیات تعمیر شکستگی خط انتقال قنات روضان به مخزن جمهوری را در دستور کار خود دارد، مشترکین محلهای مذکور در روز سه شنبه، چهارم آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۶ عصر به مدت ۶ ساعت با افت فشار و یا قطعی آب مواجه خواهند شد.

لذا از شهروندان ساکن در مناطق مذکور ، خواهشمند است با مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیر ضروری، همکاری لازم را با این شرکت داشته باشند و پرسنل شرکت آب و فاضلاب استان را در مسیر خدمت رسانی مطلوب یاری نمایند.

سامانه تلفنی ۱۲۲ حوادث و اتفاقات این شرکت، به صورت ۲۴ ساعت پاسخگوی مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خواهد بود.