پرداختن به ویژگی های جغرافیایی و انسانی سرپل ذهاب و دالاهو یادآور دشت ها ی حاصلخیز و ارتفاعات غنی از گونه های متنوع گیاهی و جانوری تا مردمانی سخت کوش و مهربان است. این منطقه با قدمتی هزاران ساله همواره سکونت گاه انسان هایی بوده که در برابر ناملایمات زندگی و تهدیدات طبیعی و انسانی […]

پرداختن به ویژگی های جغرافیایی و انسانی سرپل ذهاب و دالاهو یادآور دشت ها ی حاصلخیز و ارتفاعات غنی از گونه های متنوع گیاهی و جانوری تا مردمانی سخت کوش و مهربان است. این منطقه با قدمتی هزاران ساله همواره سکونت گاه انسان هایی بوده که در برابر ناملایمات زندگی و تهدیدات طبیعی و انسانی اعم از زلزله، سیل، خشکسالی، بیماری و حتی جنگ ایستاده اند.
نظام اجتماعی بوجود آمده بر بستر تاریخ متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون بر پایه همزیستی مسالمت آمیز، با ورود تکنولوژی و دانش کشاورزی و دامپروری و افزایش جمعیت جوان و با سواد منجر به عدم تبعیت از سنت ها و باورهای گذشته گردیده است. بی توجهی نسل فعلی به عوامل بوجودآورنده نظم در گذشته، ساختارهای اجتماعی فعلی را با تزلزل و بی ثباتی مواجه نموده است.
در این چارچوب اتفاقات هفته گذشته در منطقه سرپل ذهاب که با اختلاف بر سر زمین و مرتع آغاز و با تاکید بر تفاوت های عقیدتی، مذهبی ابعاد وسیع تری به خود گرفت قابل ارزیابی و بررسی جامعه شناختی است.
در چنین شرایطی که نهادهای اجتماعی سنتی برای نسل جوان مقبولیت و جذابیت گذشته را دیگر ندارد به نظر می رسد برقراری انضباط اجتماعی نه با اعمال زور و قوه قهریه و نه حتی شیوه های ناکارآمد مرسوم در گذشته بلکه صرفا با باز تعریف نظام های اجتماعی جدید میسر می باشد.