رئیس اداره روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: روابط عمومی این اداره کل، توانسته است در سه ماه سوم سال جاری با تولید و انتشار اخبار، مقام دوم را در بین روابط عمومی های ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سطح کشور کسب کند. به گزارش […]

رئیس اداره روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: روابط عمومی این اداره کل، توانسته است در سه ماه سوم سال جاری با تولید و انتشار اخبار، مقام دوم را در بین روابط عمومی های ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سطح کشور کسب کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه؛ محمود باوندپور گفت: حوزه فعالیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بسیار گسترده است و با تلاش در جهت اطلاع رسانی از زحمات شبانه روزی همکاران توانسته ایم در ۳ ماهه سوم سال جاری مقام دوم تولید خبر را کسب کنیم.

وی گفت: روابط عمومی هر نهاد و دستگاه دولتی و غیر دولتی، آیینه ای ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ.

رئیس روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه در ادامه؛ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ را ﺍﺯ جمله ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲها دانست و افزود: ﺭﻭﺍﺑﻂ عمومی میﻛﻮﺷــﺪ تا ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪه ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮشی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

باوندپور بیان کرد: ارتباط مستمر، مؤثر و نظام مند با اصحاب رسانه‌ در بخش های مختلف به ویژه در حوزه حمل و نقل و راهداری، بهره مندی از توانمندی رسانه های مجازی و مکتوب از عوامل موفقیت روابط عمومی در انعکاس عملکرد سازمان یا ارگان مربوطه است.

وی افزود: روابط عمومی و ارتباطات می‌تواند کلید واژه‌های خلاقیت، ابتکار، هم افزایی و‌ شکوفایی را تحقق عینی بخشد و با تلاشی آگاهانه؛ ضمن ارائه تصویر صحیحی از وضع و واقعیت موجود، برمبنای رفتار آگاهانه و اخلاق حرفه‌ای اهتمام داشته باشد.

باوندپور در پایان افزود، لازم به ذکر است که این اداره کل در ۳ ماهه دوم سال توانسته بود مقام اول تولید و انتشار خبر را در بین اداره روابط عمومی کل کشور کسب کند