مجموعه عواملی چند از مسائل کلان کشوری تا سوء مدیریت برخی مسوولین محلی بعلاوه شرایط کرونایی فعلی، عرصه را چنان بر مردم فرودست تنگ کرده که این روزها دستیابی به حداقل های زندگی و تامین نیازهای اولیه برای بسیاری از اقشار جامعه با دشواری میسر می گردد. از طرفی سیاست گذاری های فرهنگی استان فاقد […]

مجموعه عواملی چند از مسائل کلان کشوری تا سوء مدیریت برخی مسوولین محلی بعلاوه شرایط کرونایی فعلی، عرصه را چنان بر مردم فرودست تنگ کرده که این روزها دستیابی به حداقل های زندگی و تامین نیازهای اولیه برای بسیاری از اقشار جامعه با دشواری میسر می گردد.
از طرفی سیاست گذاری های فرهنگی استان فاقد ساختاری منسجم و جذاب بوده و در اجرایی نمودن همین برنامه ها نیز وحدت رویه ای در میان متولیان امر وجود ندارد.
در چنین شرایطی شهر آبستن هر نوع رویداد و حادثه ی تلخ و ناخوشایندی خواهد بود؛ از جرایم خُرد و کلان و انواع بزه تا رفتارهای هنجارشکنانه و بدسلیقگی های فرهنگی، رفتارهایی که عرصه را بر محیط اجتماعی، فرهنگی شهر تنگ می کنند.
هرچند بسیاری از معضلات و ناهنجاری ها برآمده از نابسامانی های اقتصادی است اما پاره ای از این رفتارها با ماهیتی متفاوت بر بستر فرهنگ شکل می گیرند. جامعه در مواجهه با جرایمی چون سرقت توام با خشونت از بانوی رهگذر در محله فرهنگیان، برخورد قاطع قانون را طلب می کند و در مورد انتخاب مکانی با سبقه مذهبی برای ارائه کارهای هنری! از سوی عده ای جوان که در کمال بدسلیقگی و موقع نشناسی صورت گرفته؛ با توجه به ماهیت فرهنگی موضوع برخوردی تربیتی را می طلبد که می باید مد نظر مسوولین امر قرار بگیرد.لذا انتظار می رود بجای برخورد قضایی و زندان با ارائه آموزش های لازم به این افراد ضمن اصلاح رفتار غلط از تکرار دوباره این رفتارها در موقعیت ها و زمان های دیگر ممانعت به عمل آید.
م . بستار