بنابر آمار ارائه شده از سوی پلیس راهور استان در ۴ ماهه نخست سال جاری تصادف عابر پیاده در شهر کرمانشاه در قیاس با نُرم کشوری(۴۴ درصد) برابر با ۶۴ درصد بوده که آمار نگران کننده ای است. در چرایی این موضوع دلایل چندی می توان برشمرد که مهمترین آن اشغال پیاده راه ها توسط […]

بنابر آمار ارائه شده از سوی پلیس راهور استان در ۴ ماهه نخست سال جاری تصادف عابر پیاده در شهر کرمانشاه در قیاس با نُرم کشوری(۴۴ درصد) برابر با ۶۴ درصد بوده که آمار نگران کننده ای است.
در چرایی این موضوع دلایل چندی می توان برشمرد که مهمترین آن اشغال پیاده راه ها توسط کسبه و دست فروشان است که مانع از تردد عابرین پیاده از پیاده راه ها می گردد.هرچند فرهنگ سازی به عنوان یک عامل موثر در اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان تلقی می گردد اما آنچه که ضرورت دارد لزوم پاکسازی پیاده راه ها و رفع سد معبر از گذرگاه های عبور عابر پیاده می باشد؛ این مهم بنابر ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در حیطه وظایف شهرداری می باشد. اما شرایط این روزهای شهر کرمانشاه نشانی از اجرای قانون نیست، از پیامدهای منفی این بی قانونی و هرج و مرج، تردد عابرین پیاده در حریم خیابان ها خواهد بود که خود باعث اختلال در ترافیک و افزایش ریسک تصادف می گردد.
اینکه معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه و سازمان زیر مجموعه آن( اداره اجرائیات) در انجام وظایف محوله و برقراری نظم و انظباط شهری کوتاهی می کنند دغدغه ای است که نفر اول مدیریت شهری می باید پاسخگوی آن باشد.
مهدی بستار