به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از زمان بروز طغیان بیماری در بین اهالی روستای شیخ صله شهرستان ثلاث باباجانی بطور مستمر پیگیر علت بروز این مشکل بوده و دستور انجام آزمایشات مکرر تنها منبع و مخزن آب این روستا را […]

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از زمان بروز طغیان بیماری در بین اهالی روستای شیخ صله شهرستان ثلاث باباجانی بطور مستمر پیگیر علت بروز این مشکل بوده و دستور انجام آزمایشات مکرر تنها منبع و مخزن آب این روستا را صادر نموده است.