در نشستی با حضور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استاندار کرمانشاه، با الحاق 396 هکتار اراضی به محدوده شهرهای کرمانشاه و جوانرود برای اجرای نهضت ملی مسکن، تفرجگاه و رونق گردشگری موافقت شد؛ این مصوبه مهم به معنی رفع مهمترین مانع برای ساخت مسکن در استان یعنی تامین زمین است.

در نشستی با حضور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استاندار کرمانشاه، با الحاق 396 هکتار اراضی به محدوده شهرهای کرمانشاه و جوانرود برای اجرای نهضت ملی مسکن، تفرجگاه و رونق گردشگری موافقت شد؛ این مصوبه مهم به معنی رفع مهمترین مانع برای ساخت مسکن در استان یعنی تامین زمین است.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه؛ نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چند دستور کار داشت که یکی از آنها حل مشکل زمین برای احداث مسکن در استان کرمانشاه بود که پس از توضیحات و دفاع دکتر صحرایی، استاندار کرمانشاه از طرح الحاق اراضی در استان، با موافقت اعضای شورا همراه شد.

خسرو دانشجو، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این جلسه گفت: موضوع الحاق ۱۷۱ هکتار اراضی موسوم به پشته‌کش و الحاق ۲۰۴ هکتار اراضی موسوم به چشمه روضان به محدوده شهر کرمانشاه برای نهضت ملی مسکن نیز مورد بررسی قرار گرفت و با در نظر گرفتن ملاحظات اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری، رعایت صورت‌جلسه کمیته فنی و همچنین افق جمعیتی و نیاز شهر به این الحاق‌ها با الحاق ۱۷۱ هکتار اراضی موسوم به پشته کش و همچنین ۲۰۴ هکتار اراضی موسوم به چشمه روضان به محدوده شهر کرمانشاه برای تولید مسکن موافقت شد.

وی اضافه ‌کرد: در این نشست همچنین موضوع الحاق ۲۱ هکتار به محدوده شهر جوانرود در استان کرمانشاه برای نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و با لحاظ همه ملاحظات زیست محیطی و نیاز شهر به تولید مسکن با الحاق این اراضی به محدوده شهر جوانرود موافقت شد.

با این مصوبه 396 هکتار اراضی جدید به محدوده شهرهای کرمانشاه و جوانرود برای اجرای نهضت ملی مسکن، تفرجگاه و رونق گردشگری الحاق و مهمترین مانع برای ساخت مسکن در استان یعنی تامین زمین حل شد.

با توجه به ارزشمند شدن زمین های الحاقی به شهر و درآمدزایی قابل توجه آنها برای دولت، اکنون زمینه بسیار مناسبی برای تکمیل نهضت ملی مسکن و خانه دار کردن مردم استان فراهم شده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی استانداری کرمانشاه