اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در خصوص احتمال افت فشار و یا قطعی آب در محدوده امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه 🔹شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در خصوص احتمال افت فشار و یا قطعی آب ، به علت انجام عملیات تعمیر و رینگ شبکه توزیع آب در محدوده امور آبفا منطقه […]

اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در خصوص احتمال افت فشار و یا قطعی آب در محدوده امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه

🔹شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در خصوص احتمال افت فشار و یا قطعی آب ، به علت انجام عملیات تعمیر و رینگ شبکه توزیع آب در محدوده امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه اطلاعیه به شرح ذیل صادر کرد.

🔹 به اطلاع مشترکین گرامی مدیریت آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه می رساند، با عنایت به اجرای عملیات تعمیر و رینگ شبکه توزیع آب در محدوده امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه، توسط این مدیریت، مشترکین محترم در محلات کسری، زیبا شهر، متخصصین، ژاندرمری و خیابان سراب از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۷ روز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۹۹ با افت فشار و یا قطعی آب مواجه خواهند شد.

🔹 لذا از شهروندان ساکن در مناطق مذکور ، خواهشمند است با مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیر ضروری، همکاری لازم را با این شرکت داشته باشند و پرسنل شرکت آب و فاضلاب استان را در مسیر خدمت رسانی مطلوب یاری نمایند.

🔹 لازم به ذکر است سامانه تلفنی ۱۲۲ حوادث و اتفاقات این شرکت، به صورت ۲۴ ساعت پاسخگوی مشترکین محترم شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خواهد بود.