رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام این مطلب گفت؛ در هفته دولت ۷۶ پروژه بخش کشاورزی استان با اعتبار بیش از ۵۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۵۲۱ نفر افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهندس نوربخش حاتمی با بیان این خبر […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام این مطلب گفت؛ در هفته دولت ۷۶ پروژه بخش کشاورزی استان با اعتبار بیش از ۵۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۵۲۱ نفر افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهندس نوربخش حاتمی با بیان این خبر افزود؛ پروژه های موصوف شامل ۶۷ پروژه قابل افتتاح و ۹پروژه دارای عملیات اجرایی است.
حاتمی پروژه های قابل افتتاح هفته دولت را ۶۷ پروژه شامل ؛ ۳۱پروژه در بخش آب و خاک با اعتبار بیش از ۸ میلیارد تومان و اشتغال ۱۵۹نفر، ۱۳پروژه باغبانی با اعتبار بیش از ده میلیارد تومان و اشتغال ۵۵نفر، ۲۰پروژه تولیدات دامی با اعتبار بیش از ۲۱میلیارد تومان واشتغال ۶۲نفر و۳پروژه صنایع تبدیلی با اعتبار ۸میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان و ۳۵نفر اشتغال اعلام نمود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه سپس به تشریح پروژه هایی پرداخت که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز می شود.
حاتمی افزود؛ برای آغاز عملیات اجرایی این ۹پروژه بیش از ۱۱میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده و ۲۱۰نفر هم اشتغال خواهد داشت.
حاتمی این پروژه ها را شامل ۴پروژه آب و خاک با اشتغال ۱۹۰نفر، ۴پروژه باغبانی با اشتغال ۱۲نفر و یک پروژه صنایع تبدیلی با اشتغال ۸نفر بر شمرد.