رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طی هفته جهاد کشاورزی امسال ۸۵ پروژه با اعتبار بیش از ۱۰۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۴۲۰ نفر در استان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه- مهندس نوربخش حاتمی ضمن تبریک فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی، به اعلام […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طی هفته جهاد کشاورزی امسال ۸۵ پروژه با اعتبار بیش از ۱۰۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۴۲۰ نفر در استان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه- مهندس نوربخش حاتمی ضمن تبریک فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی، به اعلام برنامه های افتتاحی و آغاز عملیات اجرایی پروژه های زیر بخش کشاورزی در استان کرمانشاه پرداخت وافزود: ۳۰ پروژه از پروژه های مذکور که شامل پروژه های عمرانی در زیر بخش آب و خاک، ۴۱پروژه نیزشامل پروژه های تسهیلاتی در زیر بخش های باغبانی، تولیدات دامی، و صنایع کشاورزی بوده و ۱۴ پروژه هم عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

مهندس حاتمی در توضیحاتی پروژه های عمرانی قابل افتتاح را ۳۰ پروژه آب و خاک با سرمایه گذاری ۶ میلیارد و ۵۴۳ میلیون تومان و اشتغالزایی۹۴ نفر اعلام کرد.

وی سپس به تشریح ۴۱پروژه تسهیلاتی کشاورزی قابل افتتاح در استان اشاره کرد و افزود: این پروژه ها شامل ۹ پروژه باغبانی با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۴۶نفر، ۲۶پروژه تولیدات دامی با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۲۹نفر، ۷پروژه صنایع کشاورزی با اعتبار ۱۷ میلیارد و۳۵۵ میلیون تومان و اشتغالزایی ۹۵ نفر می باشند که طی هفته جهاد کشاورزی به بهره ‌برداری می رسند.

این مقام مسئول در ادامه به شروع عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و تسهیلاتی بخش کشاورزی استان در هفته جهاد کشاورزی اشاره داشت و گفت: این پروژه ها که جمعا ۱۴ پروژه می باشند با ۳۰میلیارد تومان سرمایه گذاری زمینه ایجاد اشتغال۶۷ نفر را فراهم می‌آورند.