به مناسبت هفته دو.لت پروژه آبرسانی روستای لاقلعه با حضور یوسفی فرماندار شهرستان جوانرود، کاکاوند مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه و مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه افتتاح شد. آبرسانی به روستای لاقلعه از توابع بخش کلاشی شهرستان جوانرود قبلا توسط تانکرهای آبرسانی سیار انجام میشد که با پیگیری‌های لهونی نماینده اورامانات، یوسفی فرماندار […]

به مناسبت هفته دو.لت پروژه آبرسانی روستای لاقلعه با حضور یوسفی فرماندار شهرستان جوانرود، کاکاوند مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه و مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه افتتاح شد.

آبرسانی به روستای لاقلعه از توابع بخش کلاشی شهرستان جوانرود قبلا توسط تانکرهای آبرسانی سیار انجام میشد که با پیگیری‌های لهونی نماینده اورامانات، یوسفی فرماندار شهرستان جوانرود و کاکاوند مدیرعامل آبفا استان کرمانشاه عملیات اجرایی پروژه در هفته دولت به اتمام رسید و اهالی محترم این روستا از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهرمند شدند.
خبرنگار: ف . منصوری