🔹طی سفر دکتر کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه به استان کرمانشاه ، و با حضور استاندار کرمانشاه ،نماینده مردم شریف شهرستانهای سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مدیران دستگاههای اجرایی استان، فرماندار و امام جمعه شهرستان و مسئولین محلی طرح شبکه های فرعی و […]

🔹طی سفر دکتر کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه به استان کرمانشاه ، و با حضور استاندار کرمانشاه ،نماینده مردم شریف شهرستانهای سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مدیران دستگاههای اجرایی استان، فرماندار و امام جمعه شهرستان و مسئولین محلی طرح شبکه های فرعی و زهکشی آبیاری نوین در سطح ۲۱۵۹۰هکتار افتتاح شد.
🔹به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، این پروژه مشتمل بر۱۳۱۰۰هکتار از سیستم های نوین آبیاری طرح سامانه گرمسیری شامل؛ ۹۰۹هکتار اراضی ازگله، ۳۷۸۴هکتار اراضی جگیران سرپلذهاب، ۵۳۹۰هکتار اراضی ذهاب شمالی، ۱۵۶۵هکتار اراضی دشت قراویز و ۱۴۵۶هکتار اراضی ذهاب جنوبی است.
🔹وی افزود؛ شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غیر گرمسیری در سطح ۸۴۹۰هکتار می باشد که شامل ۲۳۶۰هکتار اراضی تحت پوشش شبکه سد جامیشان، ۳۵۰۰هکتار اراضی تحت شبکه سد زاگرس، ۵۰۰هکتار اراضی تحت پوشش سد دایک گیلانغرب، ۲۵۰هکتار اراضی تحت پوشش سدزمکان،۱۲۲۵هکتار اراضی تحت پوشش سد تنگ حمام و۶۵۰هکتار نیز در اراضی سد شرفشاه به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند.
🔹برای اجرای این پروژه ها ۴۷۵۰میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که این اعتبار ازسوی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت گردیده و ۸۶۳۶نفر اشتغالزایی به همراه داشته است.
🔹این پروژه ها در شهرستانهای سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، ثلاث باباجانی، دالاهو و صحنه قرار دارند.
🔹با بهره برداری از این پروژه ها اراضی ۳۷۰۰بهره بردار به سیستمهای نوین آبیاری مجهز گردیده و از نعمت آب برخوردار می شوند.

🔹لازم به ذکر است ؛ طی سفر امروز وزیر جهاد کشاورزی به استان کرمانشاه شاهد آغاز بهره برداری از طرح عظیم توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی به میزان ۲۳ هزار هکتار با اعتبار ۱۷۷۳ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۹ هزار ۲۴۰ نفر بودیم که سهم کرمانشاه از این پروژه عظیم ۲۱ هزار ۵۹۰ هکتار بود