آخرین آمار حوزه فناوری اطلاعات حکایت از ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار مشترک تلفن‌همراه دارد که ضریب‌ نفوذ تعداد مشترکان تلفن‌همراه در کشور را به ۹۱/ ۱۵۶درصد رسانده است. به گزارش ایرنا ، استفاده مردم از اینترنت و به‌تبع آن گوشی تلفن‌همراه باعث‌شده اکنون در کشور ۱۳۱میلیون و ۵۴ هزار و ۷۴۰نفر مشترک تلفن‌همراه داشته […]

آخرین آمار حوزه فناوری اطلاعات حکایت از ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار مشترک تلفن‌همراه دارد که ضریب‌ نفوذ تعداد مشترکان تلفن‌همراه در کشور را به ۹۱/ ۱۵۶درصد رسانده است.
به گزارش ایرنا ، استفاده مردم از اینترنت و به‌تبع آن گوشی تلفن‌همراه باعث‌شده اکنون در کشور ۱۳۱میلیون و ۵۴ هزار و ۷۴۰نفر مشترک تلفن‌همراه داشته باشیم که ضریب نفوذ این دستگاه در کشور را به نزدیک ۱۵۷‌درصد رسانده‌اند.
آخرین گزارش آماری از بخش ارتباطات و فناوری‌اطلاعات نشان می‌دهد ضریب نفود اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور از ۱۱۰‌درصد گذشته است.
مانند گذشته در بخش اینترنت‌سیار (با ضریب نفود حدود ۹۸ درصد) رشد مناسبی را شاهد بودیم، اما اینترنت ثابت با حدود ۱۲‌درصد ضریب نفوذ همچنان به دلایل مختلف از توسعه دورمانده است.
تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در کشور ۹۲میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۷۲ مشترک است که از این میان ۱۰ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۹۳۷ مشترک اینترنت پهن‌باند ثابت دارند و ۸۲ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۶۳۵ نفر، مشترک اینترنت پهن‌باند سیار هستند.