مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت. در راستای تاکیدات وزیر محترم جهاد کشاورزی ودکتر منصور رئیس سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور با هدف. *کنترل رسوب وکاهش خسارات ناشی از سیل. *حفاظت آب وخاک وجلوگیری از فرسایش وبهبود شرایط زیست محیطی . *بهبود اشتغال وارتقای سطح در آمد روستائیان وآبخیزنشینان. *بالا […]

مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت.
در راستای تاکیدات وزیر محترم جهاد کشاورزی ودکتر منصور رئیس سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور با هدف.

*کنترل رسوب وکاهش خسارات ناشی از سیل.
*حفاظت آب وخاک وجلوگیری از فرسایش وبهبود شرایط زیست محیطی .
*بهبود اشتغال وارتقای سطح در آمد روستائیان وآبخیزنشینان.
*بالا بردن ارزش تفرجگاهی مناطق تحت پوشش حوزه های آبخیز.
*کاهش عوامل تخریب منابع طبیعی.
وجلوگیری از هدر رفت رواناب ها در سالجاری اقدامات آبخیزدای با شتاب بیشتری در اجرا از قبیل احداث بندهای گابیونی ،سنگی ملاتی ،خشکه چین،بانکت بندی با دست ومکانیکی ،تورکینست وعملیات بتنی را در مناطق بحرانی ۱۴ شهرستان و۳۰ حوزه آبخیز هدف گذاری کرده که در سطحی بالغ بر ۱۸۶۶۲هکتار آغاز شده است وی گفت با تمامی توان تلاش خواهیم کرد تابتوانیم در مناسبت های پیش رو با حضور مردم ومسئولین طرح ها را افتتاح نمائیم . کولانی اعتبار طرح های آبخیزداری در عملیاتهای مکانیکی ،سالجاری را ۳۷۶/۶۸۵میلیون ریال ذکر کرد که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین گردیده است.