به گزارش روابط عموی بهزیستی استان کرمانشاه چهارمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد استان در راستای پیشگیری سطح یک در سالن جلسات بهزیستی و با حضور نمایندگانی از دستگا های مرتبط با موضوع برگزار گردید. در ابتدای این جلسه دکتر مسعود پایدار معاون پیشگیری بهزیستی به تشریح دو اقدام مهم سازمان طی ۱۰ […]

به گزارش روابط عموی بهزیستی استان کرمانشاه چهارمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد استان در راستای پیشگیری سطح یک در سالن جلسات بهزیستی و با حضور نمایندگانی از دستگا های مرتبط با موضوع برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه دکتر مسعود پایدار معاون پیشگیری بهزیستی به تشریح دو اقدام مهم سازمان طی ۱۰ سال اخیر پرداخت.
رئیس جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری استان افزود: طی سال های ۸۸ الی ۹۰ اولین اطلس آسیب های اجتماعی محلات شهر کرمانشاه در قالب یک کتاب دو جلدی و در ۸۰۰ صفحه تدوین گردید که در آن ۳۸ محله شهر ار ابعاد گوناگون توسط ۱۰۰ تسهیل گر دوره دیده مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آسیب های اجتماعی محلات هدف از طریق پرسشنامه های تنظیم شده مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. هرچند این کتاب به چاپ عمومی نرسید اما در اختیار دستگاه های ذیربط قرار گرفت.
وی ادامه داد: دومین اطلس در مرحله چاپ اطلس خودکشی در استان می باشد که حاصل ۲ سال کار فشرده توسط دانشگاه های استان و پژوهشکده های معتبر ملی بود.
دکتر پایدار در ادامه با اشاره به اینکه کمیته فرهنگی و پیشگیری اصلی ترین کمیته پیشگیری از اعتیاد در استان است گفت: سیاستگذاری ها، برنامه ریزی و اجرای آنها در حوزه پیشگیری در این کمیته و با حضور ۲۵ دستگاه مرتبط شکل می گیرد.
معاون پیشگیری بهزیستی همچنین گفت در این کمیته سه استراتژی مهم پیگیری می شود:
اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم به عنوان مهمترین استراتژی.
پایش وضعیت آسیب اعتیاد در استان.
آموزش در طیف های مختلف دانشگاه ها، آموزش و پرورش و ادارات مرتبط.
در ادامه هریک از نمایندگان دستگاه های حاضر در جلسه به تشریح اقدامات خود در زمینه اقدامات پیشگیرانه در حوزه اعتیاد پرداختند.
در پایان این جلسه دو مصوبه زیر به تایید اعضای حاضر رسید.
-برگزاری جشنواره دانشجویی دانشگاه رازی با همکاری دستگاه های عضو با موضوع پیشگیری از اعتیاد.
-اجرای طرح کارمندیاری پیشگیری از اعتیاد توسط سازمان بهزیستی برای کارکنان ۶ دستگاه عضو شامل: آموزش و پرورش، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، دانشگاه رازی، دانشگاه صنعتی، بنیاد شهید.
گفتنی است از آنجا که مهمترین و اولین قدم در راه مبارزه با آسیب اجتماعی اعتیاد اقدامات پیشگیرانه در زمینه آگاه سازی جامعه و اطلاع رسانی می باشد کمیته فرهنگی و پیشگیری به عنوان اصلی ترین کمیته پیشگیری از اعتیاد در استان نقش مهمی در این زمینه بازی می کند.