استان کرمانشاه با جمعیتی قریب به 2 میلیون نفر که بیش از نیمی از آنرا جوانان تشکیل می دهند به دلیل گرفتار شدن در جنگی هشت ساله، ناکارآمدی مسئولین در ادوار مختلف، فقدان عزم و ارده ای جدی در مرکز برای ایجاد تحول در استان و نیز معضلات و آسیب های اجتماعی فراوان در کنار فقر و بیکاری، برای برون رفت از وضعیت موجود مستلزم نگاهی ویژه از سوی دولت مستقر است.

استان کرمانشاه با جمعیتی قریب به ۲ میلیون نفر که بیش از نیمی از آنرا جوانان تشکیل می دهند به دلیل گرفتار شدن در جنگی هشت ساله، ناکارآمدی مسئولین در ادوار مختلف، فقدان عزم و ارده ای جدی در مرکز برای ایجاد تحول در استان و نیز معضلات و آسیب های اجتماعی فراوان در کنار فقر و بیکاری، برای برون رفت از وضعیت موجود مستلزم نگاهی ویژه از سوی دولت مستقر است. در این راستا به کار گیری افرادی با تجربه مدیریتی، دارای علم و دانش، پاکدست، جوان و با انگیزه می تواند دولت را در تحقق وعده ها و مردم را در رسیدن به مطالباتشان یاری نماید.
تلاش برای دستیابی به توسعه در استان با محوریت قشر جوان به عنوان جامعه ی هدف و سرمایه انسانی به برنامه ریزی دقیق و جامع نیازمند است در غیر اینصورت سپردن مسئولیت ها به افراد فاقد برنامه و بی انگیزه نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی کند بلکه وضعیت استان را از آنچه که هست بد و بدتر می نماید!
با در نظر گرفتن جایگاه جوانان در برنامه های کلان دولت، اداره کل ورزش و جوانان را با توجه به گستردگی و شرح وظایفی که دارد می توان دستگاهی مهم و استراتژیک که نقش مهمی در استفاده از ظرفیت عظیم جوانان برای توسعه ایفا می نماید تصور نمود.
دستگاهی که با سیاستگذاری و مدیریت حوزه ورزش( در ابعاد مختلف همگانی و قهرمانی) و نیز تسهیل و تسریع اشتغال و ازدواج به عنوان نقطه عطف و سرنوشت ساز در زندگی هر جوانی، می تواند امید و نشاط را به جامعه تزریق نماید!
ازاینرو هرگونه تغییر و جابجایی در این دستگاه مورد توجه جامعه بویژه کنشگران اجتماعی و رسانه ای می باشد. توجه و انتظاری که با تاخیر بحث برانگیز در تغییر مدیر سابق ورزش و جوانان و انتصاب پُر ابهامی که مورد تایید استاندار هم نبود برآورده نشد!
در برهه حساس کنونی که کشور و به تبع آن استان صحنه اعتراضات مردمی بوده و جامعه بیش از هر زمان دیگری محتاج گفتگو، آرامش و جلب اعتماد عمومی است انتصاب فردی بازنشسته نیروی انتظامی، فاقد سابقه مدیریتی و تحصیلات مرتبط به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شبهه برانگیز است!
شبهه ای که وزیر ورزش و جوانان و نماینده حامی سرپرست منصوب شده می بایستی برای رفع آن نزد افکار عمومی پاسخگو بوده و برنامه هایی که منوچهر حاتمی برای اغنای جامعه ی بزرگ ورزش استان می بایستی رونمایی نماید!

  • منبع خبر : چویرنیوز