استاندار به عنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور را در استان برعهده دارد.

استاندار به عنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور را در استان برعهده دارد. در مقام تشبیه استانداری همچون شریانی است که خونِ (برنامه ها و دستورات دولت) حاوی مواد مغذی و اکسیژن را به سایر اندام ها( دستگاه ها و موسسات دولتی استان) می رساند. در این چارچوب معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با توجه به شرح وظایف محوله از چنان اهمیتی برخوردار است که در تشبیه فوق می توان از آن به عنوان نبض یاد کرد. نقش نبض در بدن بیانگر حرکت و سلامت شریان می باشد و معاونت سیاسی چنین نقشی را در رابطه با استانداری ایفا می نماید.
در واقع یک معاونت پویا و کارآمد که وظایف خود همچون ارتقا مشارکت و حضور موثر مردم در فعالیت های سیاسی، اجتماعی – زمینه سازی برای فعالیت احزاب و سازمان های مردم نهاد- مدیریت افزایش نشاط اجتماعی – فراهم نمودن موجبات گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی و… را به درستی ایفا نماید بیانگرسلامت سیستم استانداری به عنوان شریان دولت در سراسر کشور خواهد بود! ازاینرو سپردن مسئولیت معاونت سیاسی به فردی آگاه و آشنا با جغرافیای سیاسی، فرهنگی منطقه که اهل مدارا و تعامل نیز باشد از جمله مهمترین وظایف استاندار می باشد.
متاسفانه از زمان استقرار دولت سیزدهم و در شرایطی که استان بیش از هر زمان دیگری به همدلی و مشارکت مردم نیاز دارد معاونت سیاسی استانداری کرمانشاه روی ثبات به چشم ندیده و به صورت سرپرستی اداره می شود. سرپرست فعلی هم به اذعان خودش تنها تا پایان سال عهده دار این مهم خواهد بود که این امر به منزله ی تداوم بی ثباتی و فقدان برنامه و چشم انداز بلند مدت برای مهمترین معاونت استانداری می باشد!
از این گذشته انتصاب فردی امنیتی در این مسند شائبه ی امنیتی شدن فضای جامعه و محدودیت های سیاسی،اجتماعی بیشتر را در اذهان بوجود می آورد.
با توجه به شرایط حاکم بر جامعه از علی شعبانی معاون سیاسی، اجتماعی استاندار انتظار می رود همچنان که سعی در برقراری ارتباط با جریانات و گروه های تاثیرگذار جامعه دارد فضا را برای نقش آفرینی همه ی جریانات سیاسی و اجتماعی مهیا نماید تا شاید اعتماد از دست رفته ی مردم به حاکمیت تا حدودی بازگردد!
انجام این مهم در گرو حذف نگاه امنیتی به جامعه و تلاش در جهت شکل گیری احزاب و تشکل های سیاسی مستقل و سازمان های مردم نهاد توانمند و پویا می باشد.

  • منبع خبر : چویرنیوز