با حضور نمایندگان محیط زیست، رئیس هیأت کوهنوردی و سمن های محیط زیستی، تفاهم نامه همکاری در خصوص ترویج و توسعه فرهنگ محیط زیستی امضاء شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه، با حضور نمایندگان محیط زیست، رئیس هیأت کوهنوردی و سمن های محیط زیستی، تفاهم نامه همکاری در خصوص ترویج […]

با حضور نمایندگان محیط زیست، رئیس هیأت کوهنوردی و سمن های محیط زیستی، تفاهم نامه همکاری در خصوص ترویج و توسعه فرهنگ محیط زیستی امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه، با حضور نمایندگان محیط زیست، رئیس هیأت کوهنوردی و سمن های محیط زیستی، تفاهم نامه همکاری در خصوص ترویج و توسعه فرهنگ محیط زیستی امضاء شد.
فریدون یاوری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: در این تفاهم نامه تعهداتی برای هیأت کوهنوردی و محیط زیست بیان شده است.
وی افزود: همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست استان به منظور برگزاری دوره های آموزشی محیط زیستی به کوهنوردان و صخره نوردان با هدف ارتقاء سطح آگاهی های محیط زیستی و همچنین همکاری در جهت ساماندهی در مواقع وقوع بحران های محیط زیستی را از جمله تعهدات هیأت کوهنوردی استان در این تفاهم نامه بیان کرد.
یاوری در ادامه تصریح کرد: همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست استان جهت معرفی مخاطبین به منظور اجرای دوره های آموزشی مبانی حفظ محیط زیست کوهستان، ساز و کار اکوسیستم کوهستان و همچنین معرفی مناطق حفاظت شده استان و … را از دیگر تعهدات مهم در این تفاهم نامه بیان کرد.
این مقام مسئول در ادامه حمایت معنوی از برنامه های هیأت کوهنوردی در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان، آموزش های مستمر مبانی محیط زیست جهت دانش افزایی کوهنوردان و همچنین بهره مندی از پتانسیل ها و قابلیت های هیأت کوهنوردی در حفظ و حراست از محیط زیست کوهستان در مواقع بحرانی را از جمله تعهدات مهم این اداره کل در تفاهم نامه بیان کرد