این روزها حال و روز شهر و استان کرمانشاه چندان خوب نیست؛ بیماری شوم کرونا که از مدت ها پیش بر استان سایه افکنده بود اینک به دلایل متعدد عرصه را بر شهروندان تنگ تر کرده بنحوی که روزانه شاهد درگذشت افراد زیادی به دلیل کرونا هستیم. نکته قابل تامل اینکه کرونا دیگر به افراد […]

این روزها حال و روز شهر و استان کرمانشاه چندان خوب نیست؛ بیماری شوم کرونا که از مدت ها پیش بر استان سایه افکنده بود اینک به دلایل متعدد عرصه را بر شهروندان تنگ تر کرده بنحوی که روزانه شاهد درگذشت افراد زیادی به دلیل کرونا هستیم. نکته قابل تامل اینکه کرونا دیگر به افراد مسن و یا دارای بیماری زمینه ای بسنده نکرده و به سراغ سرمایه های انسانی جامعه رفته است!(درگذشت دو پزشک و یکی از پیشکسوتان رسانه در روزها و هفته های اخیر را می توان برای نمونه عنوان نمود)
شرایط بحرانی بوجود آمده رئیس ستاد استانی مقابله با کرونا را وادار به واکنش نمود. هوشنگ بازوند با اشاره به تشکیل جلسه ستاد مقابله با کرونا در پنج شنبه هفته جاری از اعمال محدودیت های بیشتر بر اساس وضعیت شهرستان های استان سخن به میان آورد و افزود اگر مردم رعایت نکنند استان گرفتار یک بحران بسیار حاد خواهد شد.
اینکه دلیل ورود استان به پیک سوم چه می باشد باز می گردد به برخی تصمیم گیری های غلط مسئولین و بی توجهی و بی اعتنایی شهروندان به پروتکل های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد استانی مقابله با کرونا!
نکته مهمی که به عنوان یک اصل پذیرفته شده جهانی در مسیر مقابله با کرونا مطرح بوده و تک تک شهروندان موظف به رعایت آن هستند
“عدم حضور در تجمعات و رعایت فاصله اجتماعی”
می باشد که این روزها به عنوان پاشنه آشیل طرح های مقابله ای با کرونا در استان شناخته می شود. نقطه ضعفی که تنها با رعایت کردن از سوی آحاد جامعه می تواند به نقطه قوتی برای کنترل و از بین بردن زنجیره انتقال کرونا ویروس تبدیل شود.
م . بستار