نماد یا سنبل به عنوان نشانگر یک اندیشه، مفهومی انسانی است برای انتقال یک معنا به افراد دیگر که در زندگی ما آدم ها کاربرد یافته است!

نماد یا سنبل به عنوان نشانگر یک اندیشه، مفهومی انسانی است برای انتقال یک معنا به افراد دیگر که در زندگی ما آدم ها کاربرد یافته است!
انسان با رمزگذاری اندیشه هایش در قالب نماد دیگران را متوجه آنچه در ذهن دارد می نماید. از اینرو در اطراف خود با انواع نمادهایی مواجه ایم که هر یک حاوی پیامی مشخص هستند.
لذا نماد را می توان بهترین راه برقراری ارتباط بین انسان ها تصور نمود.

کرمانشاه را از دیر باز با عشق شیرین و فرهادش می شناسند عشقی جاودانه که در ادبیات فولکلور ایران به دفعات به کار رفته و باعث خلق آثار گرانقدری در حوزه شعر، ادبیات و سایر هنرهای مفهومی شده است.
جالب آنکه بنا به برخی روایات شروع این عشق اساطیری در پای همین درخت چنار کهنسال تاقبستان شکل گرفته است. درخت چناری که در میان ما کرمانشاهیان به «درخت عشق» ( که به رسمی غلط آن را رحمت نامندش)مشهور است.
حالا که این درخت چنار یادآور عشق اساطیری شیرین و فرهاد می باشد بر هنرمندان، شاعران و نویسندگان کرمانشاهی تکلیف است که آثار هنری خود را در کنار این درخت و با نام او خلق کنند تا نام و تصویر این چنار دوست داشتنی شهرمان در اذهان مردم تا همیشه ی تاریخ ثبت و ماندگار گردد.

  • منبع خبر : چویر نیوز