به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه؛ مهندس سلیمی دربازدید از طرح های عمرانی مناطق عشایری کوری زاغه سنقر و میرمینگه شهرستان هرسین گفت : واگذاری شبکه های آبرسانی عشایری پس از اتمام به شرکت های آب و فاضلاب استانها نقش مهمی در ماندگاری و بهره برداری صحیح از این نعمت خدادادی […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه؛ مهندس سلیمی دربازدید از طرح های عمرانی مناطق عشایری کوری زاغه سنقر و میرمینگه شهرستان هرسین گفت :
واگذاری شبکه های آبرسانی عشایری پس از اتمام به شرکت های آب و فاضلاب استانها نقش مهمی در ماندگاری و بهره برداری صحیح از این نعمت خدادادی خواهد بود .