بازدید دکتررضایی نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای گنکاور، صحنه ،هرسین و بیستون در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار ،بخشداران و رئیس اداره گاز ناحیه صحنه از پروژه های گازرسانی به محور خدا بنده لو شهرستان صحنه به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان: جامه شورانی رئیس اداره گاز ناحیه صحنه در معیت دکتر رضایی نماینده […]

بازدید دکتررضایی نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای گنکاور، صحنه ،هرسین و بیستون در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار ،بخشداران و رئیس اداره گاز ناحیه صحنه از پروژه های گازرسانی به محور خدا بنده لو شهرستان صحنه
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان: جامه شورانی رئیس اداره گاز ناحیه صحنه در معیت دکتر رضایی نماینده مردم شریف شهرستانهای گنکاور،صحنه، هرسین و بیستون در مجلس شورای اسلامی وفرماندار و بخشداران بخش مرکزی و میانراهان ضمن بازدید از پروژه های گازرسانی به محور خدابنده لو از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه ها قرارگرفتند.
جامه شورانی عنوان نمود: پروژه مذکور در سه فاز و با اعتبار اولیه‌ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در حال انجام وبااتمام ۱۷ روستای شهرستان صحنه از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد. فاز اول و سوم پروژه شامل ۱۰ روستا با پیشرفت ۱۰۰ درصدی و فاز دوم نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بزودی ساکنان روستاهای این منطقه نیزاز نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد.
درپایان : دکتررضایی ضمن تشکر از زحمات مجموعه کارکنان گازاستان و پیمانکاران مربوطه درراستای خدمات رسانی به مناطق محروم روستایی استان از روستائیان عزیز تقاضا نمودند به منظور تسریع درانجام کار و بهره برداری از پروژه های مذکور طبق برنامه زمانبندی همکاری لازم را با شرکت گازاستان بعمل آوردند تا هرچه زودترکلیه روستاهای این منطقه از نعمت گازطبیعی برخوردار شوند.