مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه و فرمانده قرارگاه منطقه غرب نزاجا از منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، فریدون یاوری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه به همراه امیر آریانفر فرمانده قرارگاه منطقه غرب نزاجا، ضمن بازدید از منطقه […]

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه و فرمانده قرارگاه منطقه غرب نزاجا از منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، فریدون یاوری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه به همراه امیر آریانفر فرمانده قرارگاه منطقه غرب نزاجا، ضمن بازدید از منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز بر ضرورت حفاظت از محیط زیست و زیستگاه های حیات وحش تأکید کردند.
در این بازدید یاوری با اشاره به پتانسیل های قابل توجه مناطق تحت مدیریت از لحاظ پوشش گیاهی و جانوری، از همکاری نیروهای نظامی مستقر در منطقه به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران با محیط بانان تقدیر و تشکر کرد.
وی افزود: ارتش در امر خدمات رسانی به مردم در بحران های پیش آمده همچون زلزله و سیل و … همواره همکاری همه جانبه و دلسوزانه ای داشته است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همچنین به بیان چالش های موجود در محیط زیست استان مانند کمبود نیرو و امکانات و… خواستار همکاری همه جانبه نیروهای نظامی ارتش با محیط بانان در حفظ محیط زیست منطقه گردید.
وی گفت: با بهره گیری از فرامین مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست و هم چنین اصل پنجاهم قانون اساسی اهمیت حفاظت از محیط زیست تعامل و همکاری های خوبی صورت گرفته است.
در ادامه امیر آریانفر گفت: محیط زیست یک امانت الهی نزد ماست و باید از این امانت الهی بصورت صحیح استفاده کنیم تا نسل های آتی نیز بتوانند از آن بهره مند شوند.
وی خدمت به مردم و حفاظت و حراست از کیان مرزهای جمهوری اسلامی ایران را از وظایف مهم ارتش و از بالاترین ارزش ها بیان کرد.
امیر آریانفر در ادامه افزود: طی بازبینی دوربین های مستقر در منطقه، تاکنونی چندین بار مشاهداتی بر حضور گونه ای از گربه سانان که شباهت فراوانی به پلنگ داشته است ثبت شده است که شناسایی این گونه ارزشمند حیات وحش نیاز به بررسی دقیق توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست را می طلبد.
فرمانده قرارگاه منطقه غرب نزاجا در ادامه بر حمایت نیروهای آجا از ضابطان خاص حفاظت محیط زیست در چارچوب قانون تأکید کرد و از آمادگی برای گسترش سطح همکاری و اجرای عملیات های مشترک برای حفاظت بهتر از سرمایه های طبیعی، ملی و انفال الهی خبر داد.