دکتر خانی ضمن بازدید از مراکز پزشکی قانونی شهرستان سرپل ذهاب و قصرشیرین با رییس دادگستری ،دادستان و مسئولین این شهرستان ها دیدار و در مورد مسایل و مشکلات پزشکی قانونی گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز شنبه ششم دیماه دکتر خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان از […]

دکتر خانی ضمن بازدید از مراکز پزشکی قانونی شهرستان سرپل ذهاب و قصرشیرین با رییس دادگستری ،دادستان و مسئولین این شهرستان ها دیدار و در مورد مسایل و مشکلات پزشکی قانونی گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز شنبه ششم دیماه دکتر خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان از مرکز پزشکی قانونی شهرستان سرپل ذهاب بازدید کردند ، در این بازدید دکتر خانی ضمن سپاس و قدردانی از زحمات همکاران خدوم پزشکی قانونی شهرستان سرپل ذهاب ،بر لزوم رعایت هر چه بیشتر کرامت ارباب رجوع و خدمات مطلوب تر تاکید نمودند.

پس از این بازدید سلیم خانی با حضور در شهرستان قصرشیرین ضمن بازدید از پزشکی قانونی با رئیس دادگستری و مسئولین این شهرستان دیدار و در خصوص ساخت مرکز پزشکی قانونی در این شهرستان بحث و تبادل نظر کردند در پایان از سوی مسئولین، قول مساعد برای اهدا زمین جهت ساخت ساختمان پزشکی قانونی این شهرستان داده شد.