بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز سه شنبه ۲۳ آذر در نشست خبری خود عنوان کرد: پرداختی به مددجویان کمیته امداد امام (ره) و #بهزیستی ؛ معادل دو برابر حقوق کارمندان افزایش می یابد. در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که دولت نگاه ویژه تری به معلولین دارد و افزایش دو برابری مستمری آنها […]

بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز سه شنبه ۲۳ آذر در نشست خبری خود عنوان کرد: پرداختی به مددجویان کمیته امداد امام (ره) و #بهزیستی ؛ معادل دو برابر حقوق کارمندان افزایش می یابد.
در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که دولت نگاه ویژه تری به معلولین دارد و افزایش دو برابری مستمری آنها به نسبت حقوق کار گران گویای همین امر می باشد.

اما اگر اندکی موشکافانه تر به این قضیه بنگرید در می یابید که حتی اگر ده برابر حقوق کارگر نیز به مستمری معلولین اضافه شود، باز هم دردی از مشکلات پر شمار آنها را دوا نمی کند.

آنطور که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص است، قرار بر این است که حقوق کارگران به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد، یعنی ۱۰ درصد از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که می شود ۳۵۰ هزار تومان.

اکنون افزایش دو برابری مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی می شود معادل ۲۰ درصد از ۳۵۰ هزارتومن، یعنی مبلغ ناچیز ۷۰ هزار تومان به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه می شود.

این در حالی است که در سال جاری هزینه های لوازم بهداشتی مانند: سوند و پوشک و .. و لوازم توانبخشی معلولین مانند: ویلچر و .. بیش از صد درصد افزایش پیدا کرده است.
سجاد سرمیلی – فعال حقوق معلولین