از روزی که استاندار به مناسبت بازگشایی مدراس خطاب به دانش آموزان پرسید که اگر شما مسئول استان بودید نخستین اولویت خود را چه انتخاب می کردید و من در قالب یادداشتی پاسخ دادم؛ باغداری، تا به امروز که شاهد حضور یکی از هلدینگ های بزرگ سرمایه گذار برای احداث باغات گسترده در غرب استان هستیم، تنها چهار ماه می گذرد.

از روزی که استاندار به مناسبت بازگشایی مدراس خطاب به دانش آموزان پرسید که اگر شما مسئول استان بودید نخستین اولویت خود را چه انتخاب می کردید و من در قالب یادداشتی پاسخ دادم؛ باغداری، تا به امروز که شاهد حضور یکی از هلدینگ های بزرگ سرمایه گذار برای احداث باغات گسترده در غرب استان هستیم، تنها چهار ماه می گذرد.
نمی دانم استاندار آن یادداشت را خوانده است یا نه اما تاکید تیم مدیریتی استان بر گسترش صنعت باغداری و سرمایه گذاری در این حوزه آنهم با توجه به ظرفیت های قابل اعتنایی که در چهار گوشه استان برای احداث و گسترش باغات وجود دارد، حرکتی هوشمندانه در مسیر توسعه استان تلقی می شود.
اینکه باغداری رونق تولید و تجارت را به همراه خواهد داشت و باعث تولید ثروت و انتفاع جوامع محلی گشته و صنعت را هم به حرکت در می دارد بر کسی پوشیده نیست اما استفاده از این فرصت بی بدیل و بی نظیر تنها در صورتی ممکن می گردد که موانع و مشکلات موجود سر راه این حوزه پس از آسیب شناسی رفع گردد.
از طرفی اگر قرار باشد سرمایه گذاران غیر بومی به اسم توسعه ی باغداری زمین های مستعد استان را تصاحب نمایند و از جوامع محلی و روستائیان به عنوان کارگر ساده بهره ببرند، پذیرش چنین استعمار و استثماری از سوی مدیریت ارشد استان او را در برابر افکار عمومی قرار داده و با چالشی جدی مواجه خواهد نمود!

  • منبع خبر : چویر نیوز