پیش از این به باورهای نادرست در زمینه افراد دارای معلولیت اشاره کردیم و قرار بود در هر شماره یکی از آنها را شرح داده و اصلاح کنیم. باورها شامل: ۱- معلولان ناتوان بوده و قادر به انجام کاری نیستند. ۲- یک معلول نمی تواند به صورت مستقل زندگی کند. ۳- معلولیت نوعی تنبیه بوده […]

پیش از این به باورهای نادرست در زمینه افراد دارای معلولیت اشاره کردیم و قرار بود در هر شماره یکی از آنها را شرح داده و اصلاح کنیم. باورها شامل:
۱- معلولان ناتوان بوده و قادر به انجام کاری نیستند.
۲- یک معلول نمی تواند به صورت مستقل زندگی کند.
۳- معلولیت نوعی تنبیه بوده و ناشی از اعمالی است که افراد دارای معلولیت در گذشته انجام داده اند.
۴- معلولان افراد تلخی هستند که معاشرت با آنها خیلی سخت است چون همیشه از وضعیت خود ناراضی هستند و از دنیای غیرمعلول متنفرند.
۵- شخص معلول حق ازدواج و تشکیل خانواده را ندارد زیرا توانایی انجام اینکار را ندارد.
۶- افراد معلول یا باید شفا داده شوند و یا باید جامعه پزشکی به آنها کمک کند.
۷- افراد معلول قادر به تحصیل نیستند و اگر هم بتوانند باید در محیطی خاص خودشان آموزش ببینند.
۸- افراد معلول توانایی یادگیری را ندارند.
۹- فرد معلول قادر به مشارکت در فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نمی باشد.
۱۰- هر فرد معلول در سطح جامعه لزوما نیاز به کمک دارد (مادی و معنوی)
۱۱- عدم شناسایی نام های درست هر نوع معلولیت و مورد خطاب قرار دادن معلولین با القاب نادرست و نازیبا
و اما تشریح مورد چهارم: معلولان افراد تلخی هستند که معاشرت با آنها خیلی سخت است چون همیشه از وضعیت خود ناراضی هستند و از دنیای غیرمعلول متنفرند
برخی بر این باورند که یک معلول چون جسمش نواقصی دارد، با افرادی که هیچ نقصی ندارند سر لجبازی و تلخ رویی دارند. در حالیکه در واقعیت این چنین نیست. و اتفاقا برعکس در بیشتر موارد مشاهده می شود که شخص دارای معلولیت دوستان زیادی داشته و در میان اقوام نیز بخاطر خوشرویی و تعامل بالا، محبوبیت خاصی دارد. یک معلول در صورت پذیرش معلولیتش و علت آن دیگر کسی را مقصر این مسئله ندانسته و می تواند به راحتی با دیگران ارتباط بگیرد. اما بعضی مواقع در صورتی که از سر کنجکاوی سوالات خصوصی از شخص معلول پرسیده شود مثل اینکه چی شد که اینجوری شدی و… ممکن است موجب یاد آوری خاطراتی تلخ برای اشخاص بوده و باعث بروز پرخاشگری هایی از جانب آنها می شود.
در نهایت می توان گفت در صورتی که به حریم خصوصی کسی وارد نشوید چه معلول و چه غیر معلول می توانید با همگان تعاملی خوب و مثبت داشته باشید.
نویسنده: ندا عزیزی