رئیس شورای اطلاع رسانی استان کرمانشاه با انتقاد از بی تفاوتی برخی دستگاهها نسبت به اتفاقات و رویدادها تاکید کرد: حتما با مدیرانی که نسبت به مسائل حوزه های خود پاسخگویی به افکار عمومی ندارند برخورد خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه؛ “حسین خوش اقبال” در شورای اطلاع رسانی استان که صبح […]

رئیس شورای اطلاع رسانی استان کرمانشاه با انتقاد از بی تفاوتی برخی دستگاهها نسبت به اتفاقات و رویدادها تاکید کرد: حتما با مدیرانی که نسبت به مسائل حوزه های خود پاسخگویی به افکار عمومی ندارند برخورد خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه؛ “حسین خوش اقبال” در شورای اطلاع رسانی استان که صبح امروز در استانداری برگزار شد اظهار داشت: میزان ارتباط و تعامل مدیران دستگاهها با رسانه ها در شاخص های ارزیابی عملکرد لحاظ خواهد شد.
 
وی با اشاره به اینکه جایگاه روابط عمومی ها در تشکیلات ادارات مهم باید دیده شود تصریح کرد: تا جایگاه و نقش روابط عمومی ها در حد و اندازه شایسته اش دیده نشود، یقینا سایر رسانه ها نیز واقف به این اهمیت نخواهند بود…