پس از پیگیری بعمل آمده و بر اساس مستندات موجود دستگاه قضایی استان کرمانشاه به حکم وظیفه قانونی خود ، متهم زمین‌خواری در شهرستان کنگاور را روانه زندان کرد. رئیس کل دادگستری استان با بیان مطلب فوق افزود در پی شکایت تنی چند از اهالی شهرستان کنگاور مبنی بر اینکه ٢٠ سال پیش ٨٠٠ خانواده […]

پس از پیگیری بعمل آمده و بر اساس مستندات موجود دستگاه قضایی استان کرمانشاه به حکم وظیفه قانونی خود ، متهم زمین‌خواری در شهرستان کنگاور را روانه زندان کرد.
رئیس کل دادگستری استان با بیان مطلب فوق افزود در پی شکایت تنی چند از اهالی شهرستان کنگاور مبنی بر اینکه ٢٠ سال پیش ٨٠٠ خانواده در تعاونی مسکن نیروی انتظامی ثبت‌نام می‌کنند و پس از پرداخت پول، برگه واگذاری زمین به آنان اعطا می‌شود، اما طی ٢٠ سال گذشته نه تنها پیشرفتی در ساخت آن صورت نگرفته، بلکه از میزان متراژ اولیه زمین نیز کاسته شده است.
دکتر توسلی زاده خاطر نشان ساخت دستگاه قضائی بنا به وظیفه ذاتی خود که برخورد با مفسدان را در اولویت برنامه های خود قرار داده است و با توجه به اهمیت موضوع و سرگردانی بیش از ۸۰۰ خانواده کنگاوری، موضوع را با حساسیت دنبال و پیگیری کرد.
ایشان اضافه کرد نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان، متهم «ش.م» دستگیر و روانه زندان شد.
دکتر توسلی زاده افزود قرار وثیقه ۱۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر به میزان ۵۷ هزار مترمربع از اراضی ملی برای متهم صادر شده است، اما به دلیل عدم تودیع وثیقه، متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد که ایجاد چنین مشکلاتی برای مردم ناشی از عدم انجام وظایف قانونی توسط دیگر ادارات است که مردم و دستگاه قضائی را با چنین مشکلاتی مواجه می کنند.