به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری جلسه شورای مشورتی بررسی درخواست صدور مجوز نشریات سراسری در استان کرمانشاه با حضور مدیر، معاون فرهنگی و رسانه ای، رئیس گروه رسانه، کارشناس مسئول مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمانشاه روز دوشنبه (۲۶ آبان) – سالن […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری جلسه شورای مشورتی بررسی درخواست صدور مجوز نشریات سراسری در استان کرمانشاه با حضور مدیر، معاون فرهنگی و رسانه ای، رئیس گروه رسانه، کارشناس مسئول مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمانشاه
روز دوشنبه (۲۶ آبان) – سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزارشد .

در این جلسه علاوه بر تایید برخی از درخواست ها مبنی بر تمدید چند نشریه سراسری، مصوب گردید یکی از شرایط تمدیدمجوز نشریات سراسری، منوط به ارائه سابقه و چاپ اخبار استان، در آن نشریه می باشد.