به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح امروز ۱۷ اسفند ماه ، در جلسه ای که با حضور دکتر سلیم خانی مدیر کل ، دکتر حسین پولادی سرپرست معاینات بالینی و ازمایشگاهی ، محمد نیکان تبار مسئول انفورماتیک و فرزاد سلگی مسئول روابط عمومی اداره کل در محل دفتر مدیر کل برگزار گردید، […]

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح امروز ۱۷ اسفند ماه ، در جلسه ای که با حضور دکتر سلیم خانی مدیر کل ، دکتر حسین پولادی سرپرست معاینات بالینی و ازمایشگاهی ، محمد نیکان تبار مسئول انفورماتیک و فرزاد سلگی مسئول روابط عمومی اداره کل در محل دفتر مدیر کل برگزار گردید، روند اجرای برنامه تخصصی جدید پذیرش که از ابتدای اسفند ماه سال جاری در حال اجرا می باشد مورد بررسی قرار گرفت.نیکان تبار توضیحات کاملی در خصوص روند اجرا ، مشکلات ، کمبودها و نکات مثبت این برنامه ارائه دادند.

در پایان نیز دکتر خانی با حضور در محل پذیرش از نزدیک از روند اجرای این برنامه بازدید به عمل آوردند