سومین جلسه ستاد توسعه گلخانه ها در سال ۹۹استان کرمانشاه با حضور دکتر حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، مهندس حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان،درویشی مدیر امور آب ، صفوی معاون تولیدات گیاهی سازمان، مهندس رویین تن رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دکتر صابری مدیر بانک کشاورزی، زارعی مدیر باغبانی ،مدیران مرتبط استانی […]

سومین جلسه ستاد توسعه گلخانه ها در سال ۹۹استان کرمانشاه با حضور دکتر حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، مهندس حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان،درویشی مدیر امور آب ، صفوی معاون تولیدات گیاهی سازمان، مهندس رویین تن رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دکتر صابری مدیر بانک کشاورزی، زارعی مدیر باغبانی ،مدیران مرتبط استانی و حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها از طریق ویدیو کنفرانس در حال برگزاری است.
مهندس حاتمی در ابتدای این مراسم به بیان گزارشی از مصوبات ستاد اول توسعه گلخانه ها اشاره داشت و به بیان تصمیمات اتخاذ شده پرداخت.
مهندس حاتمی در ادامه با بیان اینکه علیرغم پتانسیلهای که در گلخانه ها داشته ایم تا انتهای سال ۹۷ کل سطح گلخانه های فعال استان ۲۸هکتار بود خاطرنشان نمود؛ با تلاش همکاران ما در مدیریت باغبانی و جهاد کشاورزی شهرستانها و دستگاههای مرتبط طی سال ۹۸ با تسهیل در صدور مجوزها و تقریبا در سال اول برنامه ۲۶هکتار به سطح گلخانه ها افزوده شد.
وی با اشاره به دستورالعملهای صدور مجوز گلخانه ها توسط وزارت جهاد کشاورزی افزود؛ کاهش زمان صدور مجوزها و تسهیل در دریافت مجوزها در راستای توسعه گلخانه ها بسیار کارگشا بود.
وی خاطرنشان کرد؛ طی بازدیدهایی که طی سال جاری از گلخانه های در حال احداث داشتیم وضعیت توسعه گلخانه ها را بررسی کردیم، خوشبختانه مجریان پروژه ها از نحوه صدور مجوزها رضایت داشتند.
حاتمی سپس به بیان کیفیت تولید محصولات گلخانه پرداخت و گفت؛ در تولیدات گلخانه ای به دنبال کیفیت بالا هستیم و خوشبختانه تولید محصول در گلخانه کیفیت بالایی دارند.
وی روند صدور مجوز گلخانه ها را مناسب دانست و افزود؛ پیگیری لازم برای صدور مجوز گلخانه هایی که مشکلی در این راستای دارند با جدیت دنبال می شود.