به گزارش چویر نیوز و به نقل از روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا همزمان با آغاز چهلمین سالگرد دفاع مقدس؛ نمایشگاه دستاوردها و تجهیزات دفاع مقدس به همت قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا درنمایشگاه استان کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش چویر نیوز و به نقل از روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا
همزمان با آغاز چهلمین سالگرد دفاع مقدس؛ نمایشگاه دستاوردها و تجهیزات دفاع مقدس به همت قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا درنمایشگاه استان کرمانشاه افتتاح شد.