جلسه آموزشی جهت پرسنل شهرستان با عنوان آشنایی با اوراق جدید پذیرش اسناد پزشکی ، فرم های آمار و همچنین آموزش نحوه کار با برنامه شوکا جهت برقراری ویدئو کنفرانس در اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز پنج شنبه یازدهم دی ماه در […]

جلسه آموزشی جهت پرسنل شهرستان با عنوان آشنایی با اوراق جدید پذیرش اسناد پزشکی ، فرم های آمار و همچنین آموزش نحوه کار با برنامه شوکا جهت برقراری ویدئو کنفرانس در اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز پنج شنبه یازدهم دی ماه در سالن کنفرانس این اداره کل جلسه آموزشی جهت پرسنل شهرستان ، با عنوان آشنایی با اوراق جدید پذیرش اسناد پزشکی ،فرم های آمار و همچنین آموزش نحوه کار با برنامه شوکا جهت برقراری ویدئو کنفرانس در اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این برنامه آموزشی که با حضور پرسنل شهرستان برگزار گردید، .درابتدا قباد سلیمانی مسئول حفاظت و اطلاعات اداره کل ضمن بیان نکات حفاظتی برای همکاران بر لزوم رعایت تمام موارد گفته شده تاکید نمود.

همچنین محمد نیکان تبار مسئول آمار و انفورماتیک ادراه کل در خصوص نکات آماری و اتوماسیون اداری مطالبی را ارائه نمود و در ادامه نیز در خصوص نحوه کار با نرم افزار شوکا جهت برقراری جلسات بصورت ویدئوکنفرانس آموزش های لازم را ارائه نمود. در پایان محمدعلی منشی زاده مسئول اسناد و مدارک پزشکی اداره کل نیز توضیحات کاملی در خصوص فرمهای جدید جهت همکاران ارائه نمودند.