جلسه کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مخابرات منطقه کرمانشاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه ، هشتمین جلسه کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به ریاست مهندس قبادیان،مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه برگزار گردید. براساس همین گزارش،آمادگی لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونانظیر تهیه ماسک ومحلول های ضدعفونی،رفع نواقص احتمالی […]

جلسه کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مخابرات منطقه کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه ، هشتمین جلسه کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به ریاست مهندس قبادیان،مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه برگزار گردید.
براساس همین گزارش،آمادگی لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونانظیر
تهیه ماسک ومحلول های ضدعفونی،رفع نواقص احتمالی دستگاه های ضدعفونی کننده،تب سنجی ازکارکنان ومراجعین ازجمله مواردی بود که مهندس قبادیان در این جلسه براجرای دقیق آنها تاکید نمود.
مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه در بخشی از سخنان خود افزود: سلامت مردم و همکاران و خانواده های آنان که سرمایه اصلی شرکت می باشندازهرموضوعی با اهمیت تر است.بنابراین تمامی حوزه هابایدبادقت وهمدلی درجهت پیشگیری ازاین بیماری همکاری نمایند.
مهندس قبادیان ایجاد تمهیدات لازم برای کار کنانی که امکان استفاده از طرح دور کاری را دارند و می توانند در محل سکونت خود به ادامه فعالیت و ارائه خدمات بپردازندنیز اشاره کردوافزود:
برابردستورالعمل ستادپیشگیری از کرونای شرکت مخابرات ایران ، تمامی خدمات به مشترکین تلفن ثابت ، همراه و اینترنت از طریق درگاههای غیرحضوری شرکت مخابرات ایران از جمله سیستم جامع #۲۰۲۰* انجام می‌گیرد و مشترکین عزیزنیازی به مراجعه حضوری ندارندوازمردم‌فهیم استان می خواهیم برای جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا،درخواست های خودراازطریق سامانه های شرکت مخابرات ایران پیگیری نمایند.