آیین گردهمایی نویسندگان ادبیات پایداری ظهر روز پنجشنبه 31 خردادماه با حضور برخی از چهره های شاخص و جمعی از صاحب نظران و کارشناسان فعال این عرصه از سوی دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان صورت پذیرفت. در این نشست که بیش از هفت ساعت به طول انجامید، تنی چند از نویسندگان به […]

آیین گردهمایی نویسندگان ادبیات پایداری ظهر روز پنجشنبه 31 خردادماه با حضور برخی از چهره های شاخص و جمعی از صاحب نظران و کارشناسان فعال این عرصه از سوی دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان صورت پذیرفت.
در این نشست که بیش از هفت ساعت به طول انجامید، تنی چند از نویسندگان به ارائه آثار تولید شده خود پرداختند و توسط اساتید حاضر در جلسه در بوته نقد و تحلیل قرار گرفت.

  • منبع خبر : روابط عمومی حوزه هنری کرمانشاه