به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، در راستای ارتقاء ایمنی حمل و نقل شهری و در ادامه خط کشی معابر شهر کرمانشاه به همت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری خط کشی بزرگ راه امام حسین (ع) خط کشی و ایمن سازی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، در راستای ارتقاء ایمنی حمل و نقل شهری و در ادامه خط کشی معابر شهر کرمانشاه به همت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری خط کشی بزرگ راه امام حسین (ع) خط کشی و ایمن سازی شد.