به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی ودر راستای کمک به اقتصاد خانواده ها در سال 1400 تعداد 391 واحد موتورخانه بخش خانگی در استان کرمانشاه بهینه سازی شد که زمینه صرفه جویی 10 درصد در مصرف گاز طبیعی جهت مشترکین مذکور فراهم شده است.

به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی ودر راستای کمک به اقتصاد خانواده ها در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۹۱ واحد موتورخانه بخش خانگی در استان کرمانشاه بهینه سازی شد که زمینه صرفه جویی ۱۰ درصد در مصرف گاز طبیعی جهت مشترکین مذکور فراهم شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه:سیروس شهبازی مدیر عامل گاز استان، بیان داشت: در راستای سیاست های شرکت ملی گاز به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، شرکت گازاستان کرمانشاه در مرحله اول اقدام به شناسایی و ثبت نام از تمامی مشترکین خانگی که دارای سیستم موتورخانه هستند کرده که تاکنون از ۸۲۶ واحد دارای سیستم موتورخانه در بخش خانگی تعداد ۶۴۳ واحد ثبت نام کرده‌اند و باتوجه به تعداد واحد بهینه سازی شده درسال ۱۴۰۰ نسبت به برنامه پیش بینی شده رشد۱۳۰درصدی داشته است.
وی افزود: باتوجه به برنامه ریزی بعمل آمده پیش بینی می‌شودتمامی واحدهایی که ثبت نام کرده‌اند درسال جاری موتور خانه های آنها بهینه سازی شود،لازم به ذکر است نظر به اینکه تعداد واحدهای موتورخانه در محاسبات به ازای هر ۵۰۰ متر مربع زیربنا یک واحد موتورخانه در نظرگرفته می شود می توان گفت تا کنون ۸۱۳ واحد موتورخانه در بخش خانگی در استان کرمانشاه بهینه سازی شده است.
مدیرعامل گازاستان کرمانشاه درپایان یادآوری کرد: قابل توجه اینکه در بحث بهینه سازی موتورخانه بمنظور صرفه جویی وکمک به اقتصاد خانواده ها بصورت رایگان سه کار عمده در واحدهای موتورخانه ازجمله عایق بندی موتورخانه ها،تنظیم دمای مشعل وهمچنین نصب رسوب گیر انجام می گیرد.