در شرح وظایف شهرداری ها احداث خیابان، کوچه، میدان و توسعه معابر ذیل وظایف عمرانی تعریف شده که توسعه و آبادانی شهر را در پی داشته و علاوه بر افزایش سطح رفاه و آسایش شهروندان باعث رونق کسب و کارهای مختلف می گردد.

در شرح وظایف شهرداری ها احداث خیابان، کوچه، میدان و توسعه معابر ذیل وظایف عمرانی تعریف شده که توسعه و آبادانی شهر را در پی داشته و علاوه بر افزایش سطح رفاه و آسایش شهروندان باعث رونق کسب و کارهای مختلف می گردد.
با توجه به اهمیت موضوع می توان تصور نمود که هرگونه کوتاهی و تعلل در انجام امور عمرانی با واکنش منفی شهروندان مواجه خواهد شد.از طرفی فعالیت های عمرانی حین اجرا خصوصا در شهرهای بزرگ باعث ایجاد اخلال(موقت) در زندگی و کسب و کار مردم و بوجود آمدن مشکلاتی برای شهروندان می شود. از اینرو این وظیفه ی مهم شهرداری ها همچون چاقویی دو لبه یقه ی مدیریت شهری و شهروندان را همزمان با هم می گیرد!

از آنجایی که فعالیت های عمرانی بخش جدایی ناپذیر مدیریت شهری بوده و گریزی از آن نیست انتظار می رود مردم با شکیبایی مشکلات ناشی از اجرای پروژه های عمرانی را تحمل کرده و با مدیریت شهری همراهی نمایند. َچرا که این همسویی و همراهی کلید حل مشکلات حوزه مدیریت شهری بوده و بستر را برای توسعه ی شهر فراهم می نماید.

در این چارچوب انجام دو پروژه ی عمرانی تقاطع غیر هم سطح میدان سپاه و سنگ فرش میدان شهرداری سابق در شهر کرمانشاه که اتمام آنها می تواند اتفاقات خوبی را برای مردم رقم بزند در مراحل پایانی خود صبر و بردباری شهروندان را می طلبد!
هرچند انجام این دو پروژه آنهم در پُر تردد ترین خیابان ها و در مرکز شهر باعث افزایش ترافیک، اختلال در عبور و مرور و مزاحمت برای کسب و کارها شده اما نتیجه ی تحمل شرایط موجود آسایش بیشتر مردم و تغییر چهره ی شهر به وضعیت مطلوب خواهد بود.
لذا شهروندان فهیم کرمانشاهی این مشکلات را به بهای چهره ی زیبایی از کرمانشاه به جان خواهند خرید!

  • منبع خبر : چویرنیوز