شهرام کرمی دادستان کرمانشاه اخیرا در جمع خبرنگاران طی سخنانی شهرداری را مکلف نمود که جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز حومه شهر را بگیرد.

شهرام کرمی دادستان کرمانشاه اخیرا در جمع خبرنگاران طی سخنانی شهرداری را مکلف نمود که جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز حومه شهر را بگیرد.
دادستان از نوروزی شهردار کرمانشاه خواست که در راستای وظیفه ذاتی شهرداری مبنی بر حفاظت از حریم شهر و با توجه به تعرض افراد سودجو و فرصت طلب که با مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک در اراضی کشاورزی و غیره حاشیه شهر اقدام به ساخت و ساز می نمایند نسبت به رفع تصرف اقدام شود.
مطالبه دادستان اشاره ای به معضل حاشیه نشینی دارد که ناشی از مهاجرت از روستا به شهر بوده و آسیب های اجتماعی فراوانی را با خود به ارمغان آورده و بعضا بسترساز جرایم مختلف می باشد.
حاشیه نشینان مهاجرینی از قشر ضعیف و فقیری هستند که در پی رسیدن به شرایط مطلوب خانه و کاشانه خود را از روستا و شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگ منتقل می نمایند اما از آنجا که فاقد توان مالی مناسب هستند ناگزیر به اطراف شهر روی آورده و در خانه های محقر سکنی می گزینند. این قشر هرچند ساکن شهر شده اند اما جذب فرهنگ آن نشده و تحت عنوان خرده فرهنگ بعضا در برابر هنجارهای مورد پذیرش عموم جامعه ایستادگی و مقابله می کنند. از همین نقطه، نطفه بسیاری از آسیب های اجتماعی و متعاقبا جرایم خُرد و کلان بسته می شود. لذا ورود دادستان به این موضوع در جایگاه مدعی العموم در راستای صیانت از حقوق عامه تعریف شده و توجیح پذیر است.

اما نکته ای که نباید از آن غفلت نمود اینکه در شرایط کنونی و در پی افزایش اجاره بها بسیاری از خانواده ها (ساکنین قدیمی و اصلی شهر) ناتوان از تامین مسکنی مناسب در محلات مرکزی شهر به امید یافتن مامنی جهت گذران زندگی روی به حاشیه شهر آورده و در این محلات ساکن می شوند! این دسته که متاسفانه و با توجه به روند رو به رشد اجاره بهاء و کاهش توان اقتصادی خانواده ها روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود در تعاریف فوق(حاشیه نشینان) نمی گنجند و از آن دسته از حاشیه نشینانی نیستند که نظام اجتماعی جامعه را نمی پذیرند، بلکه تکه ای جدا شده از همان نظام و ساختار اجتماعی هستند که به دلیل شرایط نا برابر اقتصادی، اجتماعی ناگزیر از اصل جدا شده و به حاشیه رانده شده اند.
لذا دادستان در مقام حافظ منافع عمومی می بایستی بر رعایت حقوق و حرمت این قشر تاکید ویژه نماید تا در شرایطی که مسئولین ناتوان و عاجز از ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی برای تمامی اقشار جامعه هستند، لااقل این دسته از شهروندان به چوب حاشیه نشینی رانده نشوند!

  • منبع خبر : چویرنیوز