همزمان با چهل و سومین بهار انقلاب اسلامی بوستان انقلاب با کاشت ۴٣ نهال در محوطه شهرداری مرکز کرمانشاه احداث شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر فرامرز رحمتی زاده اظهار داشت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بمناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و در ابتکاری جدید نسبت به احداث قطعه […]

همزمان با چهل و سومین بهار انقلاب اسلامی بوستان انقلاب با کاشت ۴٣ نهال در محوطه شهرداری مرکز کرمانشاه احداث شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر فرامرز رحمتی زاده اظهار داشت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بمناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و در ابتکاری جدید نسبت به احداث قطعه بوستان انقلاب در محوطه شهرداری کرمانشاه اقدام کرد.

وی افزود: در این راستا روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه تعداد ۴۳ نهال درخت میوه بمناسبت چهل و سومین سال از پیروزی انقلاب اسلامی توسط جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران، تشکل های مردم نهاد،بسیج کارمندی حوزه ۶ امام صادق(ع) سپاه پاسداران کاشته شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه این درختان پلاک گذاری نیز شده اند تصریح کرد: هدف از انجام این اقدام که برای اولین بار صورت گرفت نشان دادن ثمره انقلاب و فرهنگ کاشت درخت بوده است.

رحمتی زاده با اشاره به اهمیت ترویج کاشت درخت میوه در سطح شهر، گفت: نهال میوه های همچون به، ازگیل، آلوچه و بادام در محوطه شهرداری کرمانشاه کاشته شد.

وی در پایان با بیان اینکه این درختان بدون آفت و مقاوم هستند، خاطرنشان کرد: انتظار داریم مردم شریف کرمانشاه ما را در کاشت و نگه داری درختان میوه در سطح شهر کرمانشاه همراهی کنند.