بیمه سلامت ٩٠ درصد از هزینه های درمان بستری و ٧٠ درصد هزینه درمانی سرپایی را دربخش دولتی پرداخت می کند و در مراکز خصوصی نیز به همین منوال توسط بیمه سلامت پرداخت و ما به التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی توسط بیمه شده پرداخت می شود.

به گزارش چویر نیوز مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: بیمه سلامت ٩٠ درصد از هزینه های درمان بستری و ٧٠ درصد هزینه درمانی سرپایی را دربخش دولتی پرداخت می کند و در مراکز خصوصی نیز به همین منوال توسط بیمه سلامت پرداخت و ما به التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی توسط بیمه شده پرداخت می شود.

امید قادری در گفتگو با خبرنگار تابناک کرمانشاه در خصوص تحت پوشش قرار دادن هزینه های درمان از سوی بیمه سلامت، اظهار کرد: خوشبختانه در موارد بستری در مراکز دولتی ۹۰ درصد هزینه ها و در موارد سرپایی ۷۰ درصد هزینه های درمان را تحت پوشش قرار می دهیم.

وی افزود: در مواردی که افراد به مراکز خصوصی مراجعه می کنند مابه التفات تعرفه های دولتی وخصوصی را خودبیمه شده پرداخت وباارائه مدارک به بیمه تکمیلی ( درصورت تحت پوشش بودن ) می توانند از بیمه تکمیلی هم استفاده کنند و ما به التفاوت تعرفه دولتی و آزاد از سوی بیمه شدگان پرداخت می شود.

مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه با اشاره به صندوق بیمه سلامت همگانی که یکی از صندوق های رایگان است، یادآور شد: برای بیمه شدگانی که تحت پوشش این صندوق هستند پزشک خانواده تعیین شده است.

قادری در ادامه به طرح پوشش بیمه همگانی سلامت که همزمان با هفته سلامت آغاز شد، اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و در استان کرمانشاه ۸۴ هزار نفر را به صورت کاملا رایگان تحت پوشش بیمه قرار دادیم.

وی اضافه کرد: بر اساس این طرح ما کسی را در استان کرمانشاه که بیمه نداشته باشد، نداریم و برای افراد پس درخواست ارزیابی وسع، با اعتبار سه ماهه تحت پوشش قرارمی گیرند و تا دریافت جواب ارزیابی وسع
برای دهک های ۱، ۲ و ۳ رایگان، دهک ۴ ده درصد
دهک ۵ و ۶ با پردخت۲۵ درصدفرانشیز، دهک ۷ و ۸، باپرداخت ۵۰ درصد و دهک ۹ و ۱۰ با پرداخت فرانشیز (حق بیمه )کامل (صندوق بیمه ای ایرانیان ) ازخدمات درمانی بهره مند می شوند

  • منبع خبر : چویر نیوز